Manažér: Človek, ktorý musí precestovať celou škálou skúseností

Rady a tipy

Správne fungovanie najmenšej skupiny jednotlivcov v bežnom živote až po veľké organizácie v podnikateľskej sfére, kultúre, zdravotníctve, školstve, na politickej scéne a v mnohých ďalších iných oblastiach spoločnosti ľudstva je zväčša zabezpečované jednotlivcom, ktorý má vhodné predpoklady pre takýto druh práce.

Manažér: Človek, ktorý musí precestovať celou škálou skúseností
Manažér: Človek, ktorý musí precestovať celou škálou skúseností

V podnikaní nájdeme tiež veľmi veľa nehmotného majetku, najmä ak opustíme výrobu. Nič však nie je tak nepolapiteľné ako vodcovstvo. Mohli by sme si položiť otázku: V čom spočíva to čaro, pre ktoré sú masy nadchnuté a priťahované jednotlivcom, že ľudia sú ochotní niekoho slepo počúvať a nasledovať ako sa hovorí, až na kraj sveta? Vodcovstvo, ako základný prvok alebo vlastnosť správneho manažéra sa stáva ďalšou veľkou oblasťou skúmania konzultantov, akademikov a vedcov v štúdiách manažmentu.

„Firmy sú veľmi podobné ľudom, ak sa príliš nepozeráte na detaily“
(Edward Russell-Walling,).

Existuje niekoľko ohľaduplných a pozorných ľudí, niekoľko lakomcov a medzitým veľa odtieňov iných. Tak ako my ostatní, aj ony túžia po tom byť úspešné, chcú dosiahnuť väčší zisk a vplývať na druhých. Dobrý manažér je dôležitý pre firmu ako kondičné jazdy pre vodiča. Naučí ju kľučkovať po cestách obrovskej konkurencie, bez veľkých nehôd.

Všetko v jednom
Manažér teda plní mnohé úlohy a funkcie v závislosti od konkrétnej práce, ktorou sa zaoberá firma, prípadne ľudia, ktorých vedie. Napríklad riaditeľ prevádzky, ktorá sa orientuje na výrobou počítačovej techniky, musí koordinovať potrebu elektronických komponentov, dizajnu a financií. Zaškolený obchodný zástupca, ktorý zabezpečuje predaj konkrétneho tovaru, musí denne vybaviť niekoľko dôležitých vecí, aby obchod neutrpel pokles v predaji.

Manažér je teda často vystavený situáciám, ktoré musí a mal by bez najmenších pochybností zvládnuť vyriešiť. Je vodcom, riadiacim pracovníkom, riaditeľom, ktorý pozná svoj cieľ a úlohu. Snaží sa dosiahnuť optimálne organizovanie celku.

Lenže pre plnenie týchto cieľov nestačí byť len človekom, ktorý zvláda všetko, musí to byť osobnosť, ktorá si prešla základmi autoškoly, nabrala životné skúsenosti a napríklad precestovala určité oblasti, ktoré ju naučili reagovať na všetky podnety.

Text a foto: PR